Arbeider med restaurering og oppgradering av bryggerhus på ås, er under utførelse. Arbeidene består i hovedsak av 4 deler. 1. undertak, 2. himling, 3. golv, 4. ilsted og pipe. Undertak monteres fra undersiden for å unngå å fjerne asbestplatene som er hovedtekking. Himlingen utføres i vekselpanel, enkel type. Golvet var i så dårlig forfattning at det måtte rives og bygges om i sin helhet. Nye brede golvbord er blitt lagt. Ildstedet må oppgraderes og settes i slik stand at det kan brukes forsvarlig som ildsted.