Prosjekt omfatter restaurering av et gamelt stabbur fra 1700- tallet. Vær og vind har brutt ned takkonstruksjonen og dette må fornyes.