Ombygging og tilbygging i Daniel Bartsvei 39. begynner å gå mot slutten. Siden grunnarbeidene var ferdig i høst har det vært aktivitet for å få ferdigstilt prosjektet. Prosjektet omfatter et tilbygg med soverom og oppholdsrom. Arbeidene med prosjektet har ført til utfordringer med hensyn til transport av varer og utstyr. Tomta ligger i bratt terreng og har kun adkomst på nedsiden av eksisterende bolig.

Den eldre delen bygges delvis om og fornyes. Vinduer byttes med nye energisparende glass.