Kongsberg elektriker service er nå i gang med det elektriske anlegget. Arbeidene består av å legge opp rørgater inne i vegger, for så å knytte disse sammen til lyspunkter, brytere, stikkontakter, utelys mm. Arbeidene deles opp i to hovedoppgaver: 1. røranlegg, 2. koblinng og kompletering. De arbeider nå med røranlegg. På bildene ser du Sveinung Eide og Ole Kristian i arbeid.

Arbeidene utføres i Eikerveien 55.