Hostvedt

  • Hostvedt 2Sparkling1200x570
  • Hostvedt 2Inne1200x570
  • Hostvedt 2Vannroer1200x570
  • Hostvedt Inne1200x570
  • Hostvedt Inne1200x750
  • Hostvedt Sparkling1200x570
  • Hostvedt Vannroer1200x570
  • Oppdragsgiver:
    Asbjørn Hannevold

Ombygging av 2 etasje på bolig.
Alle golver ble sparkret opp med Conplan VR Sparkel for nedstøping av varmerør.