Tak

Prosjektbilde

Legging av nytt, eller skifte av eldre tak er jobber som mange ønsker hjelp med. Ikke bare fordi selve arbeidet stiller strenge krav til sikkerhet og HMS, men også fordi det er svært viktig at tak blir tette. Det er også viktig at det i forbindelse med takene blir utført riktig dimensjonering i forhold til isolering og ventilasjon.